Nyheder

 

Nytænkning og Innovation

STØTTE FRA IKAST-BRANDE KOMMUNE
- FRA PULJE TIL NYTÆNKNING OG INNOVATION.


Februar 2013 fik foreningen bevilliget 20.000 kr. i støtte til udarbejdelse af fremadrettet og visionær projektbeskrivelse for foreningens fremtidige virke omkring kunsten i det offentlige rum i Brande.


I foreningens ansøgning om støtte hedder det blandt andet:

Foreningens formål og arbejde

Foreningen MUREN ser det som en af sine primære opgaver at medvirke aktivt til renovering og nyudvikling af store, omkostningstunge og tidskrævende opgaver omkring kunsten i det offentlige rum; - en opgave, der i øjeblikket påhviler Ikast-Brande Kommune og Billedkunstrådet at løfte. Foreningen håber på gennem sine aktiviteter og nyudviklede projekter at kunne være med til at frigive kommunale ressourcer til øvrige kultur- og kunstprojekter.

For at kunne løfte denne opgave har foreningen et aktuelt behov for at få lavet en ambitiøs projektbeskrivelse for foreningen fremtidige virke. En projektbeskrivelse der dels indeholder en historisk dimension og en visionær dimension omkring kunsten i Brande. Projektbeskrivelsen tænkes derfor udfærdiget af en kunsthistoriker eller anden kunstfaglig person.

Formål med projektbeskrivelsen

En visionær og professionel projektbeskrivelse skal danne grundlaget for foreningens fremtidige ansøgninger om økonomisk støtte fra Kunstrådet, større fonde, m.fl. til ”gamle” og nye projekter. Det handler i høj grad om etablering af ny samtidskunst i det offentlige rum, som kan være meget andet end gavlmaleri. For at udvikle en ny vision for kunsten i det offentlige rum anser foreningen det for væsentligt, at der er et link til historien og gavlmaleriernes grundide.

Hvem og hvad får gavn af projektudviklingen (nytænkningen af kunsten i Brande)

  • Borgere, både unge og ældre
  • Byens gæster. En permanent kunstudstilling - altid åben og tilgængelig
  • Tiltrækker presse, både fra ind- og udland
  • Er med til at binde kommunen sammen via områdets øvrige kunstværker
  • Gør kommunen attraktiv for virksomheder og handelsstand; medvirker til at fastholde arbejdskraft fra ind- og udland


___________________________________________________________________________________På bestilling af Gavlmaleriforeningen MUREN udarbejder
mag. art. Lene Bilgrav-Nielsen i november 2013 et idékatalog
med titlen "Projekkatalog - Visioner for kunsten i Brande"

Heri hedder det blandt andet:

"Idéerne i dette katalog tager alle udgangspunkt i historien om gavlmalerierne i Brande og deres tilblivelse. Bag idéen om at udsmykke gavlene i Brande med malerier lå et ønske om at bringe den helt moderne og nye kunst ud til folket. Den skulle være lige der, hvor dagligdagen udspillede sig og ikke indenfor bag kunstinstitutionens mure. Derfor har alle idéerne på den ene eller den anden måde det udgangspunkt, at den kunst, der vises, er offentligt tilgængeligt.

Gavlmaleriforeningen MUREN arbejder allerede for eksisterende og nye gavlmalerier i Brande. Det foreslås, at foreningen udvider og tænker på murkunst i et bredere felt. Murkunst kan være meget andet end maling på en mur. I dag, hvor digital kunst, videokunst, lys- og lydkunst også spiller en rolle som væsentlige kunstneriske udtryksformer, vil der være mulighed for at tilføre byens mure nye kunstværker, der kunne være meget andet end maleri. Disse medier er endnu ikke blevet brugt i større omfang som offentlig tilgængelig kunst.

Det foreslås endvidere, at Gavlmaleriforeningen MUREN fokuserer på værker i det offentlige rum i Brande, der ikke bare begrænser sig til byens mure og gavle. Pladser er oplagte steder, men også steder som trapper, affaldsstativer, fortov, åer og søer kan danne baggrund for kunst i det offentlige rum. Og ligesom feltet for kunstens placering kan udvides, kan kunstgenrene også udvides. De førnævnte medier som video, lys og lyd er velegnede medier, som kan rumme egenskaber, som maleriet eller skulpturen ikke har, ligesom det foreslås foreningen at overveje at fokusere på den stedsspecifikke kunst, herunder land art."
 

Foregående side: NORDEA-projektet  Næste side: Bykort