Nyheder

 

De første gavlmalerier

SOMMEREN 1968Leif Jepsen: Legetøjsdyr, 1968 (Foto: SB)


Projektet med gavlmalerier i Brande gik i gang i sommeren 1968. Med støtte fra Statens Kunstfond og invitereret af Midtjysk Kunstforening gik en gruppe unge kunstnere under navnet "Murens Mænd" i gang med at udsmykke centrale gavle og vægge i byen. 7 af kunstnerne udfører gavlmalerier og en enkelt skulptør bidrager med en bronzeskulptur. I løbet af sommeren udfører kunstnerne hele 23 udsmykninger.

Lige fra første færd var der meget delte meninger om ideen med gavlmalerierne. Reaktionerne spændte meget vidt, lige fra megen vrede til det meget positive. Nogle borgere var bange for, at byen skulle blive til grin for resten af landet. Imidlertid sker en holdningsændring, mens arbejdet står på, hvilket hænger sammen med flere forhold.

Blandt andet, at kunstnerne ikke skal i gang med at dekorere gavle, som allerede er gjort klar til påmaling. De skal selv istandsætte dem. Således lykkes det herigennem at få mange til at respektere kunstnernes håndværksmæssige kunnen.

Desuden bor kunstnerne spredt rundt i Brande blandt byens befolkning og spiser på pensionater sammen med andre beboere, hvilket giver en god personlig kontakt. Endelig kommer branditterne til at lære værkerne at kende fra starten. Selv om der under arbejdet sker en holdningsændring hos mange, er der stadig ved afslutningen modstandere.

På et sognerådsmøde i august 1968 vedtager man, at byen ikke vil modtage kunstværkerne, hvilket betyder, at den heller ikke kan stilles ansvarlig for vedligeholdelsen. Sognerådet siger endvidere nej til at være vært ved gavlmaleriernes indvielse med seks stemmer mod fem.

Sognerådsformand Julius Kristensen, der har været tilhænger fra første færd, mener, at byen bør sige pænt tak. I indvielsesfesten deltager 5 af 11 medlemmer af sognerådet.
I sin tale takker Julius Kristensen Midtjysk Kunstforening for dens initiativ, og Statens Kunstfond, fordi den lod Brande nyde godt af sine midler til opgavens løsning, og kunstnerne for den inspiration, deres månedlange ophold i Brande har betydet for byen.

Modstanden i sognerådet blødes siden op, og dets senere beslutning om at godkende Claes Birchs udsmykning i 1970 betyder en officiel godkendelse af gavludsmykningerne, idet det her er en kommunal ejendom, der stilles til rådighed.

I kølvandet på de første gavludsmykninger blev Brande udnævnt til "Årets By 1969".


DE FØRSTE GAVLUDSMYKNINGER OG SKULPTUR (1968)

K. Bjørn Knudsen: "Akrobatfantasi", 1968 (renoveret 2015)

Poul Agger: "Kvinde, sky og fugl", 1968 (renoveret 2001, 2015)

Kai Führer: "Sort/Hvid relief", 1968 (renoveret 2001, 2015)

Leif Jepsen: "Legetøjsdyr", 1968 (renoveret juni 2016)

Anders Kirkegaard: "Mand med sut" og "Torso og udspringer", 1968
 (Storegade, værkerne eksisterer ikke længere)

Hans Christian Rylander: "Fantasivision", 1968
 (Storegade, værket eksisterer ikke længere)

Henrik Flagstad: "Uden titel", 1968 
(Storegade, værket eksisterer ikke længere)

Jens Flemming Sørensen: Bronzeskulptur, 1968
(renoveret og flyttet 2018)Poul Agger: Kvinde, sky og fugl, 1968 (Foto: SB)K. Bjørn Knudsen: Akrobatfantasi, 1968 (Foto: SB)Kai Führer: Sort/Hvid relief, 1968 (Foto: SB)Jens-Flemming Sørensens bronzeskulptur - opr. placering, 1968
(Foto: Knud Rauff Nielsen)

.................................


ET UDVALG AF UDSMYKNINGER DER IKKE LÆNGERE EKSISTERER:


 
Poul Aggers udsmykning af silo på Schöbels fabrikAnders Kirkegaards udsmykning "Mand med sut"Leif Jepsens udsmykning af Brande TrælasthandelHenrik Flagstads udsmykning af daværende Brande BiografHans Christian Rylanders gavlrelief "Fantasivision"

Hvis nogen gør krav på billedrettighederne til nogle af de viste fotos, bedes de 
venligst kontakte foreningen. Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Brande

 

Foregående side: Historien  Næste side: De nordiske gavle